Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla firm na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego, co jest niezbędne lub pomocne w rozwoju i unowocześnianiu działalności.

Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje, takie jak: